Kristina Pranjić

dentalni asistent

Diplomirala 2022. na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, smjer sestrinstva. U ordinaciji radi od
03.10.2022.


NOVUS VIA d.o.o.