Lana Radović Prnjić
Lana Radović Prnjić
dr.med.dent.
voditelj ordinacije. Diplomirala 27.09.2013. godine na studiju dentalne medicine Sveučilište u Rijeci, vlastitu ordinaciju otvorila 01.02.2016 u...
Nina Papec
Nina Papec
dentalna asistentica
je završila srednju Medicinsku školu u Varaždinu, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar. Usavršavanje za dentalnog asistenta završila je...
Veronika Filipčić
Veronika Filipčić
dr.med.dent.
doktorica na zamjeni. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 26. rujna 2016. godine. U ordinaciji radi od 01.03.2017.


NOVUS VIA d.o.o.