Stomatološka disciplina koja se bavi preventivnim i terapijskim postupcima u svrhu očuvanja oralnog zdravlja djece od rođenja do kraja adolescencije. Ona uz to uključuje skrb o pacijentima s posebnim potrebama i iza te dobi, a koji pokazuju tjelesnu, mentalni ili emocionalni hendikep.

Prvi posjet stomatologu, kada i zašto?

Obavlja se između 6-12 mjeseci jer ih vrlo malo ima problema koji zahtijevaju intervenciju. Prilikom prvog posjeta dijete se upoznaje sa ordinacijom, također se daju upute roditeljima o prehrambenim navikama kako bi se izbjegao karijes bočice.

Želim znati više o karijesu bočice


NOVUS VIA d.o.o.