Dio stomatologije koji se bavi proučavanjem, dijagnostikom i liječenjem patoloških promjena na zubima.

Karijesologija
Karijesologija je dio stomatologije koji se bavi etiologijom, patogenezom i liječenjem karijesa.

Endodoncija
Endodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi terapijom patoloških procesa zubne pulpe („živca“).
Postupak liječenja:
odstranjivanje zubne pulpe (živca), čišćenje i širenje korijenskih kanala, brtvljenje korijenskih kanala biokompatibilnim materijalom, postavljanje ispuna (plombe) ili keramičke krune (navlake), ovisno o stanju zuba.
Koristimo najnovije tehnologije i metode strojna obrada kanala ProTaper tehnikom, punjenje kanala hladnom lateralnom kondenzacijom (ProTaper guttapercha) i termafil gutaperkama.

UPUTE PRIJE LIJEČENJA ZUBA

Za liječenje zuba se mogu upotrebljavati i lijekovi koji služe za devitalizaciju živca. Ako se stomatolog odlučio za tu vrstu terapije te je u zub postavio preparat koji će kroz nekoliko dana umrtviti zub, važno je da slijedite upute koje vam je dao. Najvažnije je da ne žvačete dva sata na zub u kojem se nalazi provizorni ispun. U suprotnom moglo bi se dogoditi da lijek iscuri na gingivu te nanese značajnu štetu na gingivi i kosti.

NAKON ENDODONTSKOG ZAHVATA

Nakon liječenja zuba moguće je da zub na pritisak bude osjetljiv neko vrijeme,no to vas ne treba zabrinjavati jer je riječ o normalnoj pojavi. Bitno je da se ta bol iz dana u dan smanjuje, a ne povećava. Kroz nekoliko dana ona će potpuno nestati. Kod jače osjetljivosti mogu se uzeti analgetici uz prethodni savjet sa svojim doktorom dentalne medicine.

Restorativna stomatologija
Restorativna stomatologija uključuje sve postupke kojima se nadoknađuje oštećeno tvrdo zubno tkivo. Oštećenja mogu biti uzrokovana karijesom ili traumom.

 


NOVUS VIA d.o.o.