NAZIV USLUGE CIJENA
Pregled bolesnika 100,00 kn
Konzultacija i savjet 70,00 kn
Davanje uputa pacijentu 70,00 kn
Očitanje RTG snimke 50,00 kn
Kontrola vitaliteta- po zubu 20,00 kn
Odstranjivanje tvrdih i mekanih naslaga po zubnom luku 150,00 kn
Pjeskarenje zubi 250,00 kn
Desenzibilizacija po zubu 20,00 kn
Splint mekani 400,00 kn
Rehabilitacijska nagrizna udlaga 600,00 kn
Rehabilitacijska udlaga tvrdo mekana 700,00 kn
Fiksacija zuba RIBBOND trakom 200,00 kn
Pečatni ispun 220,00 kn
Kompozitni ispun-jedna ploha 220,00 kn
Kompozitni ispun-dvije plohe 280,00 kn
Kompozitni ispun-tri plohe 350,00 kn
Kompozitna ljuskica 400,00 kn
Keramička ljuskica 1.600,00 kn
Trepanacija zuba 70,00 kn
Stavljanje paste za devitalizaciju zuba (TOXAVIT) 70,00 kn
Vitalna ekstirpacija pulpe, punjenje kanala (po kanalu)-strojna obrada 500,00 kn
Revizija punjenja i ponovno punjenje (po kanalu) 550,00 kn
Liječenje zuba kod gangrene po kanalu i po posjeti 310,00 kn
Lokalna anestezija-infiltracijska 50,00 kn
Lokalna anestezija-provodna 80,00 kn
Vađenje zuba-jednokorijenski 200,00 kn
Vađenje zuba-višekorijenski 250,00 kn
Komplicirano vađenje sa separacijom korijena 300,00 kn
Apikotomija 600,00 kn
Modelacija grebena-manja 500,00 kn
Modelacija grebena-veća 800,00 kn
Skidanje šavova 100,00 kn
Totalna zubna proteza-akrilatna 3.000,00 kn
Djelomična zubna proteza-akrilatna 3.000,00 kn
Djelomična zubna proteza sa metalnom bazom 3.600,00 kn
Termopress proteza 4.000,00 kn
Deflex proteza 4.500,00 kn
Privremena proteza 1.000,00 kn
Držač mjesta 500,00 kn
Držač mjesta ECLIPSE 500,00 kn
Reparatura proteze-mala 250,00 kn
Reparatura proteze-velika 350,00 kn
Podlaganje proteze 500,00 kn
Participacija za protetske usluge do 65. god 1.000,00 kn
Participacija za protetske usluge iznad 65. god 500,00 kn
Nadoplata metala za lijevanu metalnu protezu 400,00 kn
Nadoplata za termopress protezu 800,00 kn
Nadoplata za deflex protezu 800,00 kn
Fasetirana krunica 800,00 kn
Metalkeramička krunica 1.100,00 kn
Press keramička krunica 1.600,00 kn
Cirkon- keramička krunica 2.000,00 kn
Teleskop krunica 1.600,00 kn
Kompozitna krunica 800,00 kn
Everstick most (3 člana) 1.200,00 kn
Privremena akrilatna krunica 300,00 kn
Privremena kompozitna krunica 250,00 kn
Privremena PMMA krunica 250,00 kn
Razlika fasetirane i keramičke krunice 300,00 kn
Kompozitni inlay 600,00 kn
Attachment- pola para 600,00 kn
Attachment -par 1.200,00 kn
Lijevana metalna nadogradnja 500,00 kn
Kompozitna nadogradnja u bloku 570,00 kn
Xwhite trakica za izbjeljivanje kom. 25,00 kn
Xwhite trakica za izbjeljivanje 56 kom. 450,00 kn
Nakit za zub 200,00 kn


NOVUS VIA d.o.o.