OSNOVNE USLUGE  Cijena
Lokalna anestezija-infiltracijska  € 7,00
Lokalna anestezija-provodna  € 11,00
Očitanje RTG snimke  € 15,00
Pregled pacijenta i konzultacije  € 26,50
KONZERVATIVA
Kompozitni ispun-jedna ploha  € 38,00
Kompozitni ispun-dvije plohe  € 50,00
Kompozitni ispun-tri plohe  € 65,00
Kontrola vitaliteta-po zubu  € 10,00
Pečatni ispun  € 30,00
ENDODONCIJA
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – po kanalu  € 80,00
Liječenje zuba kod gangrene po kanalu i po posjet  € 47,00
Priprema i punjenje korijenskog kanala- po kanalu  € 60,00
Revizija punjenja i ponovno punjenje-po kanalu  € 73,00
Trepanacija zuba ili stavljanje paste za devitalizaciju (TOXAVIT)  € 20,00
Vitalna ekstirpacija pulpe, punjenje kanala (po kanalu) – strojna obrada  € 67,00
ORALNA KIRURGIJA
Vađenje zuba-jednokorijenski zubi  € 40,00
Vađenje zuba- višekorijenski zubi  € 54,00
Skidanje šavova  € 14,00
Apikotomija  € 80,00
Komplicirano vađenje sa separacijom korijena  € 67,00
Modelacija grebena – veća  € 107,00
Modelacija grebena – manja  € 80,00
PREVENTIVA I PROFILAKSA
Curaprox ortho kit  € 11,80
Desenzibilizacija po zubu  € 7,00
Izrada udlage mekane  € 28,00
Izrada udlage tvrdo mekane  € 28,00
Odstranjivanje tvrdih i mekanih naslaga  € 30,00
Pjeskarenje zubi  € 40,00
Rehabilitacijska – nagrizna – udlaga  € 107,00
Rehabilitacijska udlaga tvrdo mekana  € 93,00
Udlaga – bruksizam  € 53,00
ESTETIKA
EDELWEISS ljuskice  € 93,00
Izbjeljivanje zuba 2 ciklusa  € 190,00
Izrada udlaga za izbjeljivanje  € 15,00
Keramička ljuskica  € 240,00
Kompozitna ljuskica  € 90,00
Nakit za zub  € 40,00
Xwhite trakice za izbjeljivanje 56 kom.  € 73,00
Xwhite trakice za izbjeljivanje 1 kom.  € 7,00
PROTETIKA
Attachement – pola para  € 100,00
Attachment – par  € 200,00
CAD/CAM cirkon keramička krunica  € 240,00
CAD/CAM izrada cirkonske krunice  € 40,00
CAD/CAM izrada keramičke krunice  € 48,00
CAD/CAM keramička krunica  € 200,00
CAD/CAM privremena krunica  € 40,00
CAD/CAM zirkon krunica  € 230,00
Cementiranje stare krunice  € 15,00
Cirkonska konstrukcija  € 40,00
Deflex proteza  € 730,00
Djelomična proteza sa metalnom bazom  € 531,00
Djelomična zubna proteza sa metalnom bazom  € 531,00
Djelomična zubna proteza(akrilatna)  € 465,00
Držač mjesta “žabica”  € 70,00
Držač mjesta “žabica” eclipse  € 15,00
Everstick most (3 člana)  € 270,00
Fasetirana krunica  € 133,00
Kompozitna krunica  € 150,00
Kompozitna nadogradnja u bloku  € 93,00
Kompozitni inlay  € 133,00
Lijevana metalna nadogradnja  € 107,00
Metalkeramička krunica  € 200,00
Nadoplata metala za lijevanu metalnu protezu  € 27,00
Nadoplata za deflex protezu  € 160,00
Nadoplata za termopress protezu  € 133,00
Participacija za protetske usluge do 65.god.  € 133,00
Participacija za protetske usluge iznad 65.god.  € 67,00
Podlaganje proteze  € 70,00
Privremena akrilatna krunica- direktna izrada  € 20,00
Privremena kompozitna krunica  € 35,00
Privremena PMMA krunica  € 55,00
Privremena proteza  € 266,00
Razlika fasetrane i keramičke krunice  € 54,00
Reparatura proteze – mala  € 35,00
Reparatura proteze – velika  € 50,00
Skidanje stare krunice  € 15,00
Teleskop krunica  € 213,00
Termopress proteza  € 664,00
Totalna zubna proteza (akrilatna)  € 465,00
ORTODONCIJA
Fiksni orto retainer po čeljust  € 67,00
IP ortodontska terapija  € 1.800,00
IP ortodontska terapija rata  € 133,00
IP ortodontski set (bravice i žica)  € 665,00
Lijepljenje otpale bravice  € 13,00
Mobilni retainer (udlaga)  € 80,00
ModernClear aligner  € 2.700,00
Six Month Smiles ortodontska terapija rata  € 266,00
Six Month Smiles ortodontska terapija ukupna  € 2.257,00
Six Month Smiles PTK set  € 730,00
PARADONTOLOGIJA
Splint mekani  € 107,00
Splint žičani  € 66,50
Fiksacija zuba RIBBOND trakom po zubu  € 40,00


NOVUS VIA d.o.o.