Digitalna tehnologija u dentalnoj medicini iznimno je napredovala posljednjih godina te potpuno zasjenila klasične stomatološke procedure.
Danas postaje nezamislivo raditi precizne, visokokvalitetne radove bez digitalne tehnologije koji moraju biti estetski prihvatljivi, čvrsti, otporni na mokre uvjete, dimenzijski stabilni, biti čvrsto vezani mehaničkom ili kemijskom retencijom za zub, biti biokompatibilni, ne toksični, imati precizno rubno zatvaranje da ne propuštaju plak i bakterije, te otporni na jake žvačne sile.

Sirona Cerec CAD/CAM sustav

CAD-CAM je skraćenica za engleske pojmove computer-aided design / computer-aided manufacturing (kompjuterski potpomognuti dizajn / kompjuterski potpomoguta izdrada).
CAD-CAM tehnologija omogućje digitalno stvaranje najpreciznijih dentalnih nadomjesaka savršenog anatomskog oblika, veličine i estetike što smanjuje mogućnost pogreške na minimum.
Ovaj sustav modene tehnologije prvenstveno koristimo u protetici, no vrlo je korisna i u drugim granama dentalne medicine.

 

 

 

Prednost CAD-CAM tehonologije je skraćivanje postupka izrade nadomjestka te visoka preciznost.
Od sada za neke postupke možete nakon svega nekoliko sati dobiti novi protetski rad vrhunske estetike i kvalitete.

Materijal koji se koristi u CAD-CAM tehnologiji je uvijek u boji zuba. Najčešće se koriste čista keramika ili cirkon keramika. Oni zamjenjuju metal tj. metalne konstrukcije (zlato, titan i ostale legure) koje su prije korištene za sve protetske radove.
Cirkon je čvrst, dimenzijski stabilan te biokompatibilan materijal, koji se lako obrađuje te daje savršenu estetiku i funkciju.

CEREC Bluecam Tehnika snimanja • Uzastopne pojedinačne slike koje se kombiniraju i čine 3D prikaz Područje aplikacije • Jedan zub, kvadrat (moguće i cijela čeljust)  snimanje sa  puderom .Udaljenost kamere od površine zuba • Kamera može biti pozicionirana izravno na zub .Kombinacija sa jedinicom za glodanje • Velika preciznost dokazana kliničkim radom • Brzi prikaz površina pokrivenih prahom • Lak za upravljanje

 

 

CEREC MC XL GLODALICA

Cerec je moderni CAD/CAM sustav prilagođen radu u ordinaciji i laboratoriju koji omogućuje izradu estetskih nadomjestaka u jednom posjetu. Nadomjesci se dobivaju procesom glodanja keramičkih i cirkonskih blokova te su prikladni za izradu zubi u obliku inleja, ljuskica, krunica ili mostova. Zbog iznimne preciznosti i kvalitetnih materijala, Cerec glodalicom možemo dobiti visoko kvalitetan nadomjestak dugog vijeka. Cerec je umrežen sa bLUECAMOM – intraoralnim skenerom za snimanje digitalnih otisaka koji s iznimnom preciznošću prikazuje zubne preparacije i putem softvera dizajnira budući protetski rad.

Pitajte nas još danas kako možemo uljepšati vaš osmijeh sa Cerec-om!

 

 

DIGITALNA ANALIZA ORTODONTSKIH PACIJENATA

Bez dobre dijagnostike, nema ni dobre terapije. Na svakom ortodontskom pacijentu prije same terapije radi se detaljna analiza praćena digitalnom tehnologijom za što bolju i precizniju dijagnostiku. Analiza uključuje digitalno skeniranje modela, te analizu modela i digitalnih RTG snimki.


NOVUS VIA d.o.o.